Cennik

O mnie

Magdalena Szmajdzińska

tel. 888 213 760 

edukator.kultury@gmail.com

Kontakt

Copyright © 2023 Śpiewajmy Dzieciom

Kultura w sieci

01 grudnia 2020

KULTURA W SIECI | projekt Śpiewajmy Dzieciom

Pomysł na realizację Projektu "Śpiewajmy Dzieciom" powstał w 2020 r. z nagłego zapotrzebowania na wartościowe materiały edukacyjne dostępne w sieci. Nie można było w tym aspekcie pominąć kultury muzycznej, którą warto propagować wśród dzieci, bo przecież umuzykalniając dzieci od najmłodszych lat przygotowujemy nowe pokolenie do świadomego odbioru sztuki i uczestnictwa w kulturze. 

Głównym celem projektu jest promowanie i rozwijanie dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacja wiedzy na temat rozwoju muzycznego dzieci, stąd zrealizowaliśmy plan opublikowania 10 filmów edukacyjnych oraz poprowadzenia 3 webinarów na temat tego, jak dzieci uczą się muzyki.

  • FILMY DLA DZIECI W WIEKU 0-5 lat  

Każdy film jest niezwykły. Każdy film zawiera oryginalny materiał muzyczny. Każdy film prezentuje nowe interpretacje. 

W przygotowaniu treści muzycznych wzięli udział polscy kompozytorzy mający doświadczenie w umuzykalnianiu dzieci, a są nimi Ewa Fabiańska-Jelińska, Sonia Brauhoff, Jan Krutul i Damian Zyber. Skomponowali oni w sumie aż 20 nowych utworów - 10 śpiewanek i 10 rytmiczanek. W każdym filmie Magdalena Szmajdzińska dodatkowo zaprezentowała jeden utwór obecny już w kulturze muzycznej.

Materiał muzyczny jest zatem bardzo zróżnicowany. Ale zapytać by można było: w jakim celu? 

Otóż, pierwszym krokiem do wsparcia rozwoju dziecka muzycznego jest prezentowanie mu bogatego repertuaru. W ten sposób dziecko buduje swój słownik muzyczny. Zna różnorodną muzykę - różne tonalności, rytmy, melodie... Słucha i zapamiętuje te muzyczne wypowiedzi. Stąd też ważne jest by utwory prezentować czystym głosem, a także w formie atrakcyjnej i zrozumiałej dla dzieci.

Filmy skierowane są dla maluszków, by wielokrotnie oglądając je razem z rodzicami zapamiętały brzmienie śpiewanek i rytmiczanek. Zgodnie z założeniami Gordon Music Learning Theory, nadrzędnym celem umuzykalniania jest wykształcenie audiacji, czyli wewnętrznego słyszenia i rozumienia muzyki...i o tym możesz dowiedzieć się więcej podczas webinarów. 

  • WEBINARY 

Webinary rozpowszechniają wiedzę na temat rozwoju muzycznego dzieci oraz zachęcają do śpiewania dzieciom i z dziećmi w domach, żłobkach, przedszkolach. Skierowane są do wszystkich zainteresowanych tą tematyką - dla osób bez przygotowania muzycznego jak i profesjonalistów, czyli w szczególności dla: 

  • rodziców,

  • opiekunów w żłobkach, 

  • nauczycieli muzyki i wychowania przedszkolnego 

  • studentów kierunków pedagogicznych i muzycznych. 

Webinary poprowadziła Urszula Polak - specjalistka od Teorii Uczenia się Muzyki. Dostosowując treści do audytorium odbyły się trzy odsłony webinaru Śpiewajmy Dzieciom: 

  1. warsztat podstawowy cz. 1 o tym jak dzieci uczą się muzyki

  2. warsztat podstawowy cz. 2  o zdolnościach muzycznych

  3. warsztat zaawansowany o  wykorzystaniu Teorii Uczenia się Muzyki do umuzykalniania najmłodszych

Korzystając ze stworzonego materiału muzycznego oraz przedstawionej wiedzy śmiało możesz muzykować z dziećmi. Zatem! Odwiedź Kanał YouTube Śpiewajmy Dzieciom lub przejdź do zakładel FILMY i WIEDZA, skorzystaj z darmowych treści i śpiewaj dzieciom do woli! 

Projekt Śpiewajmy Dzieciom dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci".