WEBINARY

FILMY

ZAJĘCIA

projekt kultura w sieci
Śpiewajmy Dzieciom

Bogaty repertuar muzyki

Pomysł na realizację Projektu "Śpiewajmy Dzieciom" powstał z nagłego zapotrzebowania na wartościowe materiały edukacyjne dostępne w sieci. Nie można w tym aspekcie pominąć kultury muzycznej, którą warto propagować wśród dzieci. Umuzykalniając dzieci od najmłodszych lat przygotowujemy nowe pokolenie do świadomego odbioru sztuki i uczestnictwa w kulturze. 

Głównym celem projektu jest promowanie i rozwijanie dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacja wiedzy na temat rozwoju muzycznego dzieci, stąd realizujemy plan opublikowania 10 filmów oraz przeprowadzenia 3 webinarów.

  • FILMY DLA DZIECI W WIEKU 0-5 lat  

Każdy film jest niezwykły. Każdy film zawiera oryginalny materiał muzyczny. Każdy film prezentuje nowe interpretacje. 

W przygotowaniu muzyki do filmów wzięli udział polscy kompozytorzy mający doświadczenie w umuzykalnianiu dzieci, a są nimi Ewa Fabiańska-Jelińska, Sonia Brauhoff, Jan Krutul i Damian Zyber. Skomponowali oni w sumie aż 20 nowych utworów - 10 śpiewanek i 10 rytmiczanek. W każdym filmie Magdalena Szmajdzińska dodatkowo zaprezentowała jeden utwór obecny już w kulturze muzycznej.

Materiał muzyczny jest zatem bardzo zróżnicowany. Ale zapytać by można było: w jakim celu? 

Otóż, pierwszym krokiem do wsparcia rozwoju dziecka muzycznego jest prezentowanie mu bogatego repertuaru. W ten sposób dziecko buduje swój słownik muzyczny. Zna różnorodną muzykę - różne tonalności, rytmy, melodie... Słucha i zapamiętuje te muzyczne wypowiedzi. Stąd też ważne jest by utwory prezentować czystym głosem, a także w formie atrakcyjnej i zrozumiałej dla dzieci.

Filmy skierowane są dla maluszków, by wielokrotnie oglądając je razem z rodzicami zapamiętały brzmienie śpiewanek i rytmiczanek. Zgodnie z założeniami Gordon Music Learning Theory, nadrzędnym celem umuzykalniania jest wykształcenie audiacji, czyli wewnętrznego słyszenia i rozumienia muzyki...ale o tym możesz dowiedzieć się więcej podczas webinarów. 

  • WEBINARY 

Webinary rozpowszechniają wiedzę na temat rozwoju muzycznego dzieci oraz zachęcają do śpiewania dzieciom i z dziećmi w domach, żłobkach, przedszkolach. Skierowane są do wszystkich zainteresowanych tą tematyką - dla osób bez przygotowania muzycznego jak i profesjonalistów. Zapraszamy w szczególności: 

  • rodziców,

  • opiekunów w żłobkach, 

  • nauczycieli muzyki i wychowania przedszkolnego 

  • studentów kierunków pedagogicznych i muzycznych. 

Webinary poprowadzi Urszula Polak - specjalistka od Teorii Uczenia się Muzyki. Dostosowując treści do audytorium odbędą się trzy odsłony webinaru Śpiewajmy Dzieciom: dwie części warsztatu podstawowego oraz warsztat zaawansowany dla profesjonalistów. Szczegóły znajdziesz w zakładce menu → webinary 

Korzystając ze stworzonego materiału muzycznego oraz przedstawionej wiedzy śmiało możesz muzykować z dziećmi. Zatem! Wyczekuj premiery filmów na Kanale YouTube Śpiewajmy Dzieciom, zapisz się na warsztaty i śpiewajmy dzieciom do woli! 

Projekt Śpiewajmy Dzieciom dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci".

przejdź do webinarów

przejdź do filmów

Śpiewajmy Dzieciom to nazwa wyrażająca ideę krzewienia 
rodzinnego muzykowania - obecności śpiewu w domu.

Idea śpiewania dzieciom ma solidną podbudowę naukową w postaci coraz szerzej znanej Teorii Uczenia się Muzyki profesora Edwina Eliasa Gordona, który był amerykańskim naukowcem w dziedzinie edukacji muzycznej. Wraz ze swymi studentami przez 40 lat badał rozwój muzyczny dzieci obserwując jak uczą się one muzyki. 

CZYTAJ WIĘCEJ →

Copyright © 2020 Śpiewajmy Dzieciom

Regulamin

Kontakt

Magdalena Szmajdzińska

tel. 888 213 760 

edukator.kultury@gmail.com

O Nas

Summer Brass Academy